Zikr Azkar ki Fazilat

Zikr-e-Ilahi ki Fazilat Qurano Sunnat ki roshni me

0 814,239

Zikr ki Fazilat Quran me

Allah Ta’ala Quran-e-Majid me farmata hai:

  1. Isliye tum mera zikr karo main bhi tumhe yaad karunga, meri Shukr Guzari karo aur Nashukri se bacho.[Al-Baqra:2:152]

  2. Aye emaan waalo! Allah Ta’ala ka bahut ziyada zikr karo. [Al-Ahzaab: 22:41]

  3. Aur Allah Ta’ala ko ziyada yaad karne wale mard aur bahut ziyada yaad karne wali aurtain, Allah Ta’ala ne un ke liye maghfirat aur ajr-e-azeem tayyaar kar rakkha hai. [Al-Ahzaab 22:35]

  4. Aye insaan! Apne Rab ko apne dil mein aajzi aur khauf ke saath aur buland aawaaz ki nisbat past (dhimi) aawaaz ke sath subh-o-shaam yaad kar aur ghaafilon mein se na ho jana. [AI-A’raaf 7:205]


Zikr ki Fazilat Aahadees ki roshni me

۞ Hadees:Us shakhs ki misaal jo apne Rab ko yaad karta hai aur us shakhs ki misaal jo apne Rab ko yaad nahin karta, zinda aur murda ki tarah hai.

📕 Bukhari: 6407, Sahih Muslim:779

۞ Hadees: Aap (ﷺ)ne farmaya: “kya main tumhen tumhare aamaal mein se behtareen (amal) ke baare mein na bataoun, jo tumhare maalik ke nazdeek pakeezah tareen, tumhare darjaat me buland tareen, tumhare liye sona chandi kharch karne se achchha aur tumhare liye iss baat se bhi behtar ki tum apne dushman se aamna saamna karo to tum un logon ki gardanein maaro aur woh tumhaari gardanein maar le. Sahaaba (R.A) ne kaha: “Kyun nahin!” Aap (ﷺ) ne farmaya “Allah Ta’ala ka zikr.

📕 Tirmizi : 2377, Ibne Majah: 7390

۞ Hadees: Aap (ﷺ) ne farmaya: Allah Ta’ala farmata hain: “Main apne baare mein apne bande ke gumaan ke mutaabiq hoon, jab woh mujhe yaad karta hai tou main us ke saath hota hoon. agar woh mujhe apne dil mein yaad karta hai tou main use apne dil mein yaad karta hoon, agar mujhe kisi jama’at mein yaad karta hai tou main usey us’se behtareen jama’at me yaad karta hoon, agar woh baalisht bhar mere qareeb aaye tou main ek haath uske qareeb aata hoon. agar woh ek haath (ke faasle baraabar) mere qareeb aaye tou main do haath (phailane ke faasle ke baraabar) uske qareeb aata hun, agar woh chlata huwa mere paas aaye tou main daudta huwa uske paas aata hoon.

📕 Sahih Bukhari: 7405, Sahih Muslim: 2675

۞ Hadees: Abdullah bin Busr se marvi hai ke ek aadmi ne kahaa: “Aye Allah ke Rasool(ﷺ)! mujh par islaam ke ahkamaat bahut ziyaadah ho chuke hain, Aap mujhe kisi aise amal ke baare mein bataiye jis par main mazbooti se (mustaqil mizaaji ke saath) amal kar sakun. Aap(ﷺ) ne farmaaya: “tumhaari zabaan hamesha Allah ke zikr se tar rahe.

📕 Sunan Tirmizi:3375, Ibne Majah:3793

۞ Hadees: Aap (ﷺ) ne farmaaya:
“Jis shakhs ne kitabullah se ek harf padha, uske liye uske badle mein ek neki hai, aur ek apne jaise dus nekiyon ke baraabar hai (ya’ni dus guna ajar milega) Main nahin kahta ki Alif ek harf hai lekin alif ek harf hai laam ek harf hai aur meem ek harf hai.

📕 Sunan Tirmizi: 2910

۞ Hadees: Uqbah bin Aamir (R.A) se marvi hai unhon ne kaha ki hum safar mein the, Rasool (ﷺ) baahar aaye aur farmaya:
“tum mein se kaun hai jise pasand ho ki woh bathaan ya Aqeeq (do wadiyon ke naam) ki taraf savere jaye aur bade bade kuhaanon wali do ountniyan baghair gunah kiye aur baghair qata’ rahmi ke liye aaye. hum ne kaha aye Allah ke Rasool (ﷺ)! hum sab yeh baat pasand karte hain. Aap (ﷺ) ne farmaya: “kya tum mein se koyi shakhs aisa nahin jo subah savere masjid ki taraf aaye aur Allah azzawajal ki kitab ki do aayaat seekhe ya padhe yeh uske liye do ountniyon se behtar hai aur teen aayaat teen ountniyon se behtar hain aur chaar aayaat chaar ountniyon se behtar hain,aur jitni hi aayaat hongi utni hi ountniyon se behtar hain.

📕 Sahih Muslim 803

۞ Hadees: Jo shakhs kisi jagah baithha aur wahan usne Allah ka zikr nahin kiya to woh jagah Allah ki taraf se uske liye ba’yise nuqsaan (ghabrahat wa parishani) hogi aur jo shakhs kisi jagah leta jahan usne Allah ka zikr nahin kiya to woh jagah us ke liye Allah ki taraf se uske liye ba’yise nuqsaanfghabrahat wa parishani) hogi.

📕 Sunan Abu Dowood:4856

۞ Hadees: Jo qaum kisi aisi majlis se uthhti hai jis men unhon ne Allah ka zikr nahin kiya hota to gadhe ki sadi huyi laash jaisi cheez se uthhti hai aur yeh majlis unke liye ba’yise hasrat hogi.

📕 Sahih Abu Dawood:4855, Musnad Ahmed: 2/224


Dua Zikr Azkar

Neend se bedaar hote waqt ke Azkaar
Sone ki Dua
Baitul khala mein daakhil hone ki dua
Baitul khala se nikalne ki dua
Subah aur Sham ke Azkaar | Morning Dua
Istaghfaar aur taubah ka bayaan
Bechaini ki dua
Walidain ke liye Dua | Dua for Parents
Manzil Dua
40 Rabbana Duas
Sehat ki Dua | Dua for Health
Dua Nisf Shaban
Imtehan ki Dua | Dua for Exam
Wazu ki fazeelat
Wazu shuru karte waqt ki dua
Wazu ke ba’d yeh dua padhein | Dua after Wudu
Dua-e-lstaftaah
Dua e Qunoot : witr ki duayein
Namaaz-e-witr se salaam pherne ke baad azkaar
Suratul Faatiha
Ruku ki duayein
Ruku se uthhne ki dua
Ruku ke baad qiyaam ke azkaar
Sajdah ki Fazeelat
Sajde ki duayein
Jalsaye istarahat (do sajdon ke darmiyaan) ki duayen
Tashahhud – Attahiyat
Nabi Kareem (ﷺ) par durood padhna
Durood Shareef padhne ki fazeelat
Salaam pherne se pahle Aakhir Tashahud ke baad ki Dua
Salaam pherne ke baad ke Azkaar | Namaz ke baad ki Dua
Fajr aur Maghrib ki namaaz ke baad ki duayein
Shaam ke Azkaar
Sote waqt ke Azkaar
Raat pahlu badalte waqt ki dua
Bura khwab dekhne wala kya kahe?
Khana Khane ki Dua
Khana khane se faarigh hone ki duayein
Khaaa khilaane wale ke liye dua
Jo shakhs kuchh khilaye pilaye uske liye dua
Doodh peene ki Dua
Safar ki dua
Sawaari par sawaar hone ki dua
Basti ya shahar mein daakhil hone ki dua
Musaafir ko rukhsat karte waqt ki dua
Padaao daalne ki dua
Musaafir ki muqeem ke liye dua
Safar se waapsi ki dua
Bazar mein daakhil hone ki dua
Istikhara ki Dua
Nazar ki Dua
Jise Museebat pahunche uski dua
Jis par koi mushkil aan pade uske liye dua
Kasrat-e-Durood ki Barkat-o-taaseer
Shaitani yalghar se bachne ke Azkaar
Qalbi wasawis ke tod ki dua
Dushman se bachao aur Dauran-e-Jung ke Azkar
Dushman ke liye bad dua
Dushman par ghalbah pane bughz-o-keenah se bachne ki dua
Qarz ki Adayegi ke liye Dua
Jis se Qarz liya jaye uske liye Dua
Bukhar ki Dua
Dua for Pain | Jism me takleef mahsoos karne wale ki dua
Mukhtalilf mouqe par dam karna
Mareez ke Ayadat ki dua
Dua e Hajat
Barish utarte waqt dua
Barish utarne ke ba’d zikr
Badal garajte waqt ki dua
Cheenk ki dua
Shaadi karne waale ke liye dua
Shaadi karne aur sawaari khreedne waale ke liye dua
Humbistari Sex ki Dua
Gadhe ki aawaaz aur kutte ki bhonk sun kar yeh dua kare
Raat me kutte bhoonkte waqt ki dua
Murghe ki aawaaz sun kar yeh dua kare
Kaffaar-e-majlis ki dua
Ghusse ke waqt dua
Museebat zadah ko dekhne ki dua | Dua for Anxiety
Tohfa dena aur use qubool karne waale ki dua
Pehla phal dekhne ki dua
Ghar se nikalte waqt ki dua
Ghar mein daakhil hote waqt ki dua
Masjid me dakhil hone ki dua
Masjid se nikalne ki dua
Azaan ke Azkaar
Azan ke baad ki dua
Sehri – Roza rakhne ki Dua
Roza Iftar – Roza kholne ki Dua
Iftar karwaane waale ke liye dua
Rozedar ki dua jab khaana haazir ho aur woh rozah na khole
Rozedar ko koi shakhs gaali de tou ?Rozedar ki dua jab khaana haazir ho aur woh rozah na khole
Laylatul Qadr / Shabe Qadr ki dua
Taraweeh ki Dua
Ilm aur Rizq me Barkat ki Dua
Paak rizq mangne ki dua
Shirk se bachne ki dua
Chand dekhne ki dua
Kapda pahanne ki dua
Naya libaas pahanne ki dua
Naya libaas pahanne wale ko kya dua di jaye?
Libas utare to kya padhe?
Husool-e-ilm ki dua
Samajhdar bachche ko dekh kar yeh dua kare
Sajda-e-Tilawat ki duayein
Allah ki panah me aane ki dua
Duniya aur bhalayi ke liye duayein
Hidayat, Taqwa, Paak damni aur be niyazi talab karne ki dua
Sabr Shukr aur Tawazu ke Husool ke liye dua
Masayib-e-alam me deen par sabit rahne ki dua
Muhabbat-e-ilaahi ke husooi ke liye dua
Muhabbat-e-Rasool (ﷺ) ke husool ke liye dua
Husool-e-lzzat ke liye dua
Laa hawla walaa quwwata ilia billah ki fazeelat
Baaqi rahne wale nek amaal
Allah Ta’ala ke mahboob kalimaat
Nau Muslim ko taleem ke moqa par dua
Dua lsme-Aazam
Qurbani ki Dua
Sarkash shayateen ke makr-o-fareb se bachne ki dua
Jise tum ne bura bhala kaha uske liye dua
Jab ek Musalman dusre musalman ki tareef kare tou kya kahe
Apni tareef sun kar ye Dua padhe
Salaam aam karna
Koi ghair muslim salam kare tou usey kya kaha jaye?
Jise emaan me shak hone lage uski dua
Bachhon ko kin kalimat ke sath di jaaye
Jiske yahan bachhah paida ho usey mubarakbad dena
Doosra shakhs uske jawab mein kahe
Zindagi se mayoos mareez ke liye dua
Asma-e-Hunsa aur Inki fazeelat
Ahadees-e-Shifa
Ashyaa-e-Shifa
Namaz-e-Janazah ki duayein
Namaz-e-Janazah me bachche ke liye dua
Taziyat ki dua
Mayyat ki aankhein band karte waqt dua
Qabron ki ziyarat ki dua
Mayyat ko qabr me dakhil karte waqt dua
Mayyat ko dafn karne ke baad ki dua
Hajj ya Umrah ka ehraam bandhne wala talbiyah kaise kahe
Jab Hajr-e-Aswad ke paas aaye to takbeer kahe
Rukn-e-Yamaani aur Hajr-e-Aswad ke darmiyan dua
Safaa wa Marwah par thahrne ki dua
Yaum-e-Arfah ki dua
Mashar-e-Haraam ke qareeb dua
Rami jimar karte huye har kankari ke saath takbeer padhna
Aadam (A.S) ki dua
Ibraheem (A.S.) ki duayein
Sulaimaan (A.S.) ka Izhaar-e-Tashakkur
Yunus (A.S.) ki dua | Dua e Yunus
Ayyub (A.S.) ki dua
Yaqoob (A.S.) ki dua
Yusuf (A.S.) ki dua
Moosa (A.S.) ki dua
Ashab-e-kahf ki dua
Nabi Kareem(ﷺ) ki Zubaan-e-aqdas par kasrat se rahne wali dua
Surah Baqrah ki aakhri ayat ki duayein
Eman par sabit qadam rahne ki dua
Ibaadur Rehmaan ki duayein
Guzishta Musalmano ke liye momineen ki dua
Ahl-e-Taqwa ki dua
Ahl-e-Emaan ki dua
Istighfar ki fazeelat

Install App

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More