Aaj ki Aayat

18 May 2024

Jis Maut se Tum Bhaagte ho Woh Tum tak pahunch kar rahegi

Jis Maut se Tum Bhaagte ho Woh Tum tak pahunch kar rahegi

Allah Ta’ala Quran-e-Majid me farmata hai:

“Jis Maut se Tum Bhaagte ho Woh to Tumhein Pahunch kar Rahegi,
phir Tum Sab Chhupe khule ke Janne wale (Allah) ki taraf Lautaye jaoge aur Woh Tumhein Tumhare kiye hue Tamaam kaam bata dega.”

📕 Quran, 62:8