Islamic Quiz 207

Islamic Quiz 207

Jab Jannati Jahannumiyon se Puchenge Tumhe Kis Cheez Ne Jahannum me Dhakela, Toh wo kya Jawab denge?

A. Hum Hasad Bahot karte The

B. Hum Gheebat Bahot Karte The

C. Logo Ko Haqeer Samajhte The

D. Hum Namaz Nahi padhte The

4.5/5 - (92 votes)