Islamic Quiz 207 : Jab Jannati Jahannumiyon se Puchenge Tumhe Kis Cheez Ne Jahannum me Dhakela, Toh wo kya Jawab denge?

Islamic Quiz 207 : Jab Jannati Jahannumiyon se Puchenge Tumhe Kis Cheez Ne Jahannum me Dhakela, Toh wo kya Jawab denge?

Islamic Quiz 207

Jab Jannati Jahannumiyon se Puchenge Tumhe Kis Cheez Ne Jahannum me Dhakela, Toh wo kya Jawab denge?

Options Are 👇

A. Hum Hasad Bahot karte The

B. Hum Gheebat Bahot Karte The

C. Logo Ko Haqeer Samajhte The

D. Hum Namaz Nahi padhte The

Sahih jawab hai : Option ( D )

✅ Hum Namaz Nahi padhte The

Daleel :

Allah Taala ka farman Hai:

“Ke Wo Jannat mein Baithe Hue Jannati, (Jahannum ke) Gunaahgaron se Sawal Karte honge ke aakhir tumhe kis cheez se Dozakh mein daal diya, to Wo Jawab Denge ke Hum Namazi Na They.

 📕 Surah Mudassir, Ayat 40 se 43