आपसात समझोता घडवून आणणे सर्वोत्कृष्ट दान आहे.

आपसात समझोता घडवून आणणे सर्वोत्कृष्ट दान आहे.

[अल्लाह चे अंतिम पैगंबर मुहम्मद ﷺ]

Rate this quotes

Leave a Reply