Jab tumhari Nekiyan Tumhe Khush kare …

Jab tumhari Nekiyan Tumhe Khush kare …

Jab tumhari Nekiyan Tumhe Khush kare

Hadees: Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Jab tumhari Nekiyan Tumhe Khush kare aur Tumhare Gunah Tumhe Ranjeedah kare tou tum momin ho.”

📕 Silsila Saheeha; Hadees: 550

Leave a Comment