Al-Quran: Neki aur Parhezgari ke kaamo me ek dusre ki madad kiya karo

Al-Quran: 3-Nov:

❝Neki aur Parhezgari ke kaamo me ek dusre ki madad kiya karo.

Share on:

Leave a Reply

--> Ummate Nabi Android Mobile App