Al-Quran: Neki aur Parhezgari ke kaamo me ek dusre ki madad kiya karo

Al-Quran: 3-Nov:

❝Neki aur Parhezgari ke kaamo me ek dusre ki madad kiya karo.

Leave a Reply

Ummate Nabi Android Mobile App