Ek Jumah Dusre Jumah Tak ke Gunahon ka Kaffara hai

Ek Jumah Dusre Jumah Tak ke Gunahon ka Kaffara hai

Ek Jummah Dusre Jumah Tak ke Gunahon ka Kaffara hai

Hadees: Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Ek Jummah Dusre Jumuah tak ke Gunahon ka Kaffara hai Jab tak Kabeera Gunahon ka Irtikaab na kiya jaye.”

📕 Ibn Maaja, Hadees: 1086 (Sahih)

Leave a Comment