Islamic Quiz 209 : Kin logon ki wajah se (Allah Subhanahu ki taraf se) Madad aur Rizq diya jata hai?

Islamic Quiz 209 : Kin logon ki wajah se (Allah Subhanahu ki taraf se) Madad aur Rizq diya jata hai?

Islamic Quiz 209

In mein se kin logon ki wajah se (Allah Subhanahu ki taraf se) Madad aur Rizq diya jata hai?

Options Are 👇

A. Kamzor ki wajah se

B. Musafiro ki wajah se

C. Mazloom ki wajah se

D. Sahih Jawab ka Intezaar

Sahih jawab hai : Option ( A )

✅ Kamzor ki wajah se

Daleel :

Mus’ab bin Sad (R.A) se riwayat hai ki,
RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya ke:

“Tum logon ko Kamzor Maazur logon ki Duaaon ki wajah se (Allah ki taraf se) madad aur Rizq diya jata hai.”

 📕 Sahih Bukhari, Jild 4, 2896