Islamic Quiz 209

Islamic Quiz 209

In mein se kin logon ki wajah se (Allah Subhanahu ki taraf se) Madad aur Rizq diya jata hai?

A. Kamzor ki wajah se

B. Musafiro ki wajah se

C. Mazloom ki wajah se

D. Sahih Jawab ka Intezaar

4.5/5 - (88 votes)