Wo Shakhs Jhoota Nahi Jo Logon Ke Darmiyaan Sulah ke Maksad se Jhoot Boley

Wo Shakhs Jhoota Nahi Jo Logon Ke Darmiyaan Sulah ke Maksad se Jhoot Boley

Wo Shakhs Jhoota Nahi jo Sulah ke liye Jhuth bole

RasoolAllah(ﷺ) ne farmaya:

“Wo Shakhs Jhoota Nahi Jo Logon ke Darmiyaan Sulah karwaane ke liye Jhoot boley.”

📕 Abu Dawood 4920 (Sahih)

Sabaq: Logon ke darmiayan Sulah karwaneki niyat se bola gaya jhuth muaf hai.

Leave a Comment