Allah ki Rehmat Allah ke Gusse se badhkar hai

Allah ki Rehmat Allah ke Gusse se badhkar hai

Allah ki Rehmat Allah ke Gusse se badhkar hai

RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya :

“Jab Allah Ta’ala ne Makhlooq ko Paida kiya tou Arsh ke Upar Apne Paas apni Kitab me likh Diya ki Meri Rehmat mere Gusse par Galib hai.”

📕 Sahih Bukhari, Hadees : 3194

Leave a Comment