Allah ki Rehmat Allah ke Gusse se badhkar hai

Hadees Of The Day

Allah ki Rehmat Allah ke Gusse se badhkar hai

RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya :

“Jab Allah Ta’ala ne Makhlooq ko Paida kiya tou Arsh ke Upar Apne Paas apni Kitab me likh Diya ki Meri Rehmat mere Gusse par Galib hai.”

📕 Sahih Bukhari : 3194

Leave a Reply