Reedh ki Haddi se Insan Dubara Paida kiya jayega

Reedh ki Haddi se Insan Dubara Paida kiya jayega

Reedh ki Haddi se Insan Dubara Paida kiya jayega

Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya :

“Insan (ke Jism) ka har Hissa Zameen kha Jaati hai Siwaye Reedh ki Haddi (Tailbone) ke. Usi se Woh Paida hua hai aur Usi se Woh (Mout ke baad) Dobara Paida kiya Jayega.”

📕 Sahih Muslim, Hadees: 2955 (7415)

Leave a Comment