Jo Shakhs Sood ke Jarye apna maal badhata hai

Jo Shakhs Sood ke Jarye apna maal badhata hai

Jo Shakhs Sood ke Jarye apna maal badhata hai

Hadees: Allah Ke Rasool ﷺ farmate hain:

“Jo Shakhs Sood ke zariye apna Maal badhata hai, uska anjaam yeh hota hai ki uska Maal kum ho jaata hai.”

📕 Sunan Ibn Maaja, Hadees: 2279-Sahih

Leave a Comment