Jo Shakhs Sood ke Jarye apna maal badhata hai

Hadith: Jo Shakhs Sood ke Jarye apna maal badhata hai

Allah Ke Rasool ﷺ farmate hain:

“Jo Shakhs Sood ke zariye apna Maal badhata hai,
uska anjaam yeh hota hai ki uska Maal kum ho jaata hai.”

📕 Sunan Ibn Maaja: 2279-Sahih

Share on:

Leave a Reply

--> Ummate Nabi Android Mobile App