Sacha aur Amanatdar Tajeer Qayamat ke din

Sacha aur Amanatdar Tajeer Qayamat ke din

Hadees: Nabi-e-Kareem (ﷺ) ka farman hai:

“Sacha aur Amanatdar Tajir Qayamat ke din Ambiya Siddiqeen aur Shuhda ke sath hoga.”

📕 Tirmidhi, Hadees 1209

Leave a Comment