Allah ke Mehboob Log koun?

Allah ke Mehboob Log koun?

Allah ke Mehboob Log

Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“Jo Log Asaani me aur Sakhti ke Moqe par bhi Allah ke Raste mein Kharch Karte Hain.

📕 Surah Aale Imran, 3:134

Leave a Comment