Jo Shakhs Juma ke din Apni Biwi ko Gusal karwaye aur khud bhi Gusal kare

Jo Shakhs Juma ke din Apni Biwi ko Gusal karwaye aur khud bhi Gusal kare

Hadees of the Day

Jo Shakhs Juma ke din Apni Biwi ko Gusal
karwaye aur khud bhi Gusal kare

Aws bin Aws (R.A) se riwayat hai ki
RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya:

“Jo Shakhs Juma ke din
(Apni Biwi) ko gusal karwaye
aur khud bhi gusal kare
phir namaz ke liye jaldi jaye,
paidal jaye aur sawar hokar na jaye
aur imam ke nazdeek hokar
khutba suney aur
behuda baat na kare to uske
har qadam par usko
ek saal ke roze aur ek saal
(Namaz ke liye) qayam karne ka
sawab milega.”

📕 Sunan Abu Dawud, Jild 1, 346-Sahih

Note : Ye Hadith Sunan Ibn Majah , jild 1, 1087-Sahih,
aur jamia Tirmizi, Jild 1,477-Sahih mein bhi mojud hai

Leave a Comment