Bina soche samjhe kuch bhi bolne se bachiye

Hadith: Bina soche samjhe kuch bhi
bolne se bachiye

RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya :

“Allah Subhanahu Nafrat karta hai tad-tad bolne wale
aise Mardo se jo apni Zuban ko harkat dete rahte hain
jaise Gaay (Ghas khane mein) apni zuban ko
harkat karti rahti hai (yani bina soche samjhe
jo jee mein aata hai bak jate hain).”

📚 Sunan Abu Dawud, Jild 3,1568-Sahih

Leave a Reply