BaddGumani baddtareen Jhoot hai

BaddGumani Baddtareen Jhoot Hai

۞ Hadeese Nabwi (ﷺ) BaddGumani Baddtareen Jhoot Hai Allah ke Rasool (ﷺ) ka farmane haq hai ke, “Acha Gumaan Acchi … Read More

Bina soche samjhe kuch bhi bolne se bachiye

Bina soche samjhe kuch bhi bolne se bachiye

Hadith: Bina soche samjhe kuch bhibolne se bachiye RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya : “Allah Subhanahu Nafrat karta hai tad-tad bolne … Read More