Isa (Alaihay Salam) ki Gawahi Sirf Allah ki Ibadat ki Aor …

Isa (Alaihay Salam) ki Gawahi Sirf Allah ki Ibadat ki Aor …

۞ Bismillah-Hirrahman-Nirrahim ۞

Hazrat Isa (Alaihi Salaam) ne kaha –

Beshaq Allah Hi Mera aur Tumhara Rab hai Isliye Usi Ki Bandagi karo,
Jab Farishton ne kaha Aye Mariyam! Allah Tujhko Ek Bete ki Apni Taraf se Basharat (Khushkhabri) deta hai, Uska Naam Maseeh Isa Ibn Mariam Hoga jo Duniya aur Aakhirat me Martabe wala hoga aur Allah ke Muqarrabo (Khaas Bando) me se hoga aur Jab wo Maa ki God me hoga aur Badi Umar ka hoga tou Logon se baatein karega aur Neiko me se hoga.

Mariyam ne Kaha Aye Mere Rab! Mujhe Beta kaise hoga Halanki Mujhe kisi Bashar ne Haath tak nahi lagaya.

(Jibril Alaihi Salam ne) farmaya –

– Isi tarah Allah jo Chahey Paida karta hai.
– Jab kisi Kaam ka Irada karta hai tou Usko yahi kahta hai ki “Ho Ja” tou wo ho jata hai.

Aur Wo (Allah) Unhey (Isa Alaihi Salam ko) likhna, padhna aur danayee aur Taurat aur Injeel (Gospel) sikhayega aur Unko (Isa Alaihi Salam) ko Bani-Israeel ki taraf Rasool bana kar bhejega (Aur Wo Isa Alahi Salam Kahenge Ki) Beshaq Mai Tumhari Rab ki taraf se Tumhare paas Nishaniyan lekar aaya hu, ki Mai Mitti se Ek Parinde ki Shaql bana deta hu phir Usme Phoonk Marta hu aur wo Allah ke Huqm se Udta hua Jaanwar ho jata hai.

Aur Jo Maa ke Pait se Andhe aur Kodi hote hain Unhe Achcha kar deta hu aur Mai Tumhe bata deta hu jo kuch Tum Kha kar aao aur jo kuch Apne Gharon me rakh kar aao Isme Tumhare liye Nishaniyan hai.

Agar Tum Iman wale ho aur Mujhse Pahli Kitab jo Taurat (The Book Of Jews) hai uski tasdeeq karne wala hu taaki Tum par kuch Cheeze Halaal kar du Jo tumpar Haraam thi. aur Tumhare Paas Tumhare Rab ki taraf se Nishani lekar aaya hu Isliye Allah se daro aur Mera kaha mano.

Beshaq Allah Hi Mera aur Tumhara RAB hai Isliye Usi Ki Bandagi karo yahi Seedha Raasta hai.

📕 Mafhoom-e-Al-Quran: Surah Aal-e-Imran, Surah Mariyam

Leave a Comment