Aulad ki Dua ki Barqat

Hadees: Aulad ki Dua ki Barqat se Walidain ke Jannat me darjaat buland honge

RasoolAllah (Sallallahu Alaihi Wasallam) ne farmaya :

”Ek shakhs ke Jannat (Barzakh) me darjaat (Status) buland honge, fir wo puchega ki ye kaise hua, fir uss se kaha jayega Tumhare Aulad ki magfirat ki duae ki wajah se jo wo tumhare liye karta hai.”

(Reported by Ibn Majah, no 3660; Saheeh al-Jaami’, 1617)

Leave a Reply