3 Tarah ke Logo par se Qalam Utha diya gaya hai

3 Tarah ke Logo par se Qalam Utha diya gaya hai

3 Tarah ke Logo par se Qalam Utha diya gaya hai

Ummaha tul Momineen Aayesha (R.A) se riwayat hai ki,
RasoolAllah (ﷺ) ne farmaya,

“Teen(3) tarah ke logo par se qalam utha diya gaya hai (yaani unke gunah nahi likhe jatey), Ek tou sonewala jab tak ki jag na jayein, aur bachcha jab tak ki wo bada na ho jayein, aur pagal jab tak ki wo hosh me na aaye (yaani achchha na ho jayein).”

📕 Sunan an-Nasa’i, Jild 2, Hadees 1372-Sahih

Leave a Comment