Sadqa dene walo ka Silah Rab ke paas hai

Sadqa dene walo ka Silah Rab ke paas hai

Sadqa dene walo ka Silah Rab ke paas hai

“Jo Log Apna Maal Allah ki Raah me Kharch karte hai, Phir Kharch karne ke baad na tou Ahsaan Jatlaate hai aur Na Takleeef pahunchaate hai, Unka Silah tou unke Rab ke yahan hai hi, aur Qayamat ke din Unko na tou koi khauf hoga aur na woh Ghamgeen honge.”

📕 Surah Baqrah 2:262

Leave a Comment