Islamic Quiz 225

Islamic Quiz 225

Inmein se kaunse Azkar ko Kalma e Shukr kaha gaya hai?

Options Are 👇

A. SubhanAllah

B. Alhamdulillah

C. Huwallahu Ahad

D. Allahu Akbar

4.6/5 - (101 votes)