Islamic Quiz 225 : Kaunse Azkar ko Kalma e Shukr kaha gaya hai?

Islamic Quiz 225 : Inmein se kaunse Azkar ko Kalma e Shukr kaha gaya hai?

Islamic Quiz 225

Inmein se kaunse Azkar ko Kalma e Shukr kaha gaya hai?

Options Are 👇

A. SubhanAllah

B. Alhamdulillah

C. Huwallahu Ahad

D. Allahu Akbar

Sahih jawab hai : Option ( B )

✅ Alhamdulillah

Daleel :

Allah ke Rasool (ﷺ) ne farmaya:

“SubhanAllah Salatul Khalaeeq hai, yaani makhluq ki ibadat hai,
Alhamdulillah Kalma e Shukr hai,
Laa illaha IllAllah kalma e ikhlas hai,
aur Allah hu Akbar zameen aur asman ke khala ko bhar deta hai.”

📕 Mishkat ul Masabeeh, Hadees: 2322-Sahih