Islamic Quiz 181

Islamic Quiz 181

Woh Kounsi Surah hai jiski Ek hi Aayat mein Allah Subhanahu ke 9 naam liye gaye hain?

A Surah Aal-e-Imran

B Surah Al-Hashar

C. Surah Baqrah

D Surah Anbiya

4.5/5 - (32 votes)