Islamic Quiz 202

Islamic Quiz 202

Kounse Do Gunaah hain Jiski Saza Duniya mein hi Mil jati Hain?

A. Shirk o Bidat

B. Riyakari Rishwath

C. Zulm Aur Qata Rehmi

D. Sahih Jawab Ka Intezaar

4.5/5 - (83 votes)