Islamic Quiz 250 : In me se kounse mahine ko “Shahrullah” yaani Allah ka mahina kaha jaha hai?

Islamic Quiz 250 : In me se kounse mahine ko “Shahrullah” yaani Allah ka mahina kaha jaha hai?

Islamic Quiz 250

In me se kounse mahine ko “Shahrullah yaani Allah ka mahina kaha jaha hai?

Options Are 👇

A. Muharram

B. Rajab

C. Shaban

D. Ramzan

Sahih jawab hai : Option ( A )

✅ Muharram

Daleel :

RasoolAllah (ﷺ) ne Muharram ko “Shahrullah” yaani Allah ka mahina kaha hai.

 📕 Sahih Muslim-1123,
 📕 Sunan Abu Dawud-2429