Islamic Quiz 289 : Wo kaunsi Qaum thi jisne Qayamat ko jhoothlaya tou Allah subhaanhu ne ek haibatnak cheekh (aawaz) ke jariye unhe Halaq kar diya?

Islamic Quiz 289 : Wo kaunsi Qaum thi jisne Qayamat ko jhoothlaya tou Allah subhaanhu ne ek haibatnak cheekh (aawaz) ke jariye unhe Halaq kar diya ?

Islamic Quiz 289

Wo kaunsi Qaum thi jisne Qayamat ko jhoothlaya tou Allah subhaanhu ne ek haibatnak cheekh (aawaz) ke jariye unhe Halaq kar diya ?

Options Are 👇

A. Qaum e Aad

B. Qaum e Samud

C. Qaum e loot

D. Qaum e Nooh

Get Answer

Sahih jawab hai : Option ( B )

✅ Qaum e Samud

Daleel

Allah Taala Quran me faramata hai:

“Sach much hone wali ( yaani Qayamat), wo sach much hone wali kya hai, aur tumko kya malum ki wo sach much hone wali (Qayamat) kya hai, Qaum e Samud aur Aad ne us khadkhade wali (Qayamat) ko jhoothlaya tha , to Samud ko sakht haibatnak cheekh se halaq kar diya gaya aur Qaum e Aad ko sakht aandhi se halaq kar diya gaya.”

📕 Surah Haqqa 69:1-6

देखे :

Install Islamic Quiz App