Islamic Quiz 215

Islamic Quiz 215

Surah Al Kausar me Kausar se muraad kya hai?

Options Are 👇

A. Jannat ka ek Ghar

B. Jannat ki ek Nahar (Hauz)

C. Jannatul Firdaus

D. Inmein se koi nahi

4.6/5 - (92 votes)