Islamic Quiz 241 : Wo Kaunse Log hai Jin ke liye RasoolAllah (ﷺ) 3 Martaba Bakhshish ki Dua karte the?

Islamic Quiz 241 : Wo Kaunse Log hai Jin ke liye RasoolAllah (ﷺ) 3 Martaba Bakhshish ki Dua karte the?

Islamic Quiz 241

Wo Kaunse Log hai Jin ke liye RasoolAllah (ﷺ) 3 Martaba Bakhshish ki Dua karte the?

Options Are 👇

A. Pehli Saf Walo ke Liye

B. Nafil Roze Rakhne walo ke liye

C. Juma ke Din Masjid jaldi aane walo ke liye

D. Sahi Jawab Ka Intezaar

Sahih jawab hai : Option ( A )

✅ Pehli Saf Walo ke Liye

Daleel :

Hazrat Arbaz bin sariya (Razi Allahu anhu) se riwayat hai ki,

“Rasool (ﷺ) Pehli saf walo ke liye 3 Martaba bakhshish ki Dua karte aur dusri saf walo ke liye ek martaba.”

📕 Musnad Ahmad 2660