Islamic Quiz 244

Islamic Quiz 244

In me se kin Logon ko Jahannum ke Sabse Nichley Gadhey me Azaab diya Jayega?

Options Are 👇

A. Mushrik

B. Kafir

C. Munafiq

D. Sahih Jawab Ka Intezar

4.2/5 - (146 votes)