Islamic Quiz 200

Islamic Quiz 200

Kya Kaabe ki Qasam khana Sahih hai?

A. Haa! Qasam khane me koi Harz nahi

B. Kaabe ki Qasam khana Shirk hai

C. Kaabe ki Qasam khana Biddat hai

D. Sahih Jawab ka intezaar

4.5/5 - (78 votes)