Islamic Quiz 213 : Koun se Nabi ko Unki Maa ne Allah ke hukm se darya mein baha diya tha?

Islamic Quiz 213 : Koun se Nabi ko Unki Maa ne Allah ke hukm se darya mein baha diya tha?

Islamic Quiz 213

Koun se Nabi ko Unki Maa ne Allah ke hukm se darya mein baha diya tha?

Options Are 👇

A. Nabi Yaqub (A.S)

B. Nabi Yusuf (A.S)

C. Nabi Musa (A.S)

D. Nabi Isa (A.S)

Sahih jawab hai : Option ( C )

✅ Nabi Musa (A.S)

Daleel :

Allah Taala Quran me farmata hai:

“Aur humne Musa (A.S) ki Maa taraf wahee nazil farmayee thi ki agar tumhe apne bete ki jaan ka khauff ho tou usko dariya mein baha dena aur koi khauf ya gam mat karna, beshak hum usko tumhare paas wapas pahucha denge aur (phir) usko Rasool bana denge.”

 📕 Surah Al-Qasas 28:7

Musa Alaihi Salam ka Wakiya Tafseel me padhe:
हजरत मूसा व हारून अलैहि सलाम (भाग: 1)