Islamic Quiz 212 : Kaun se Nabi ne machli ke pait mein ‘La ilaha illa Anta Subhanaka inni Kuntu Min-Az-Zalimeen’ kehkar Allah se Dua mangi?

Islamic Quiz 212

Kaun se Nabi ne machli ke pait mein La ilaha illa Anta Subhanaka inni Kuntu Min-Az-Zalimeen kehkar Allah se Dua mangi?

Options Are 👇

A. Adam (A.S)

B. Nooh (A.S)

C. Yunoos (A.S)

D. Yusuf (A.S)

Get Answer

Sahih jawab hai : Option ( C )

✅ Yunoos (A.S)

Daleel :

Allah Taala Quran me farmata hai:

“Aur Yunus ko Yaad karo, jab wo Apni qoum se gussa hokar chale gaye aur ye khayal na kiya ki hum us par rozi tang karenge (to humne unhe pachli ke pait me pahuncha diya) to andhere me wo ghabra kar chilla uthe ki ‘parwardigaar tere siwa koi mabood nahi, tu har aib se paak wa pakiza hai, beshaq mai hi kusurwar hu.’

 📕 Surah Al-Anbiya 21: 87 (Mafhum)

Install Islamic Quiz App