Apne Aapko Aur Biwi-Baccho ko Jahannum Ki Aag Se Bachaao

♥ Al-Quraan: Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Aye Wo Logo Jo Emaan Laaye Ho! Bachaao Apne Aapko
Aur Apne Ahl-O-Ayaal Ko Uss Aag Se Jiska Endhan Insan Aur Patthar Honge..”

[Surah: At-Tahrim(66): Aayat-6]

#Sabak: Allah Rabbul Izzat Ne Is Aayat me Apne Bando Par Ye Farz Kar Diya Hai Ke, Mere Bando Apne Aapko Aur Apne Biwi Baccho Ko Jahannum Ki Aag Se Bachao,.. Yaani Unki Aisi Tarbiyat Karo Ke Wo Halal Aur Haram Me Tafreeq Kar Sakey,. Allah Aur Uske Rasool (Salallaho Alaihi Wasallam) Ki Farmabardari Karey Aur Har Uss Amal Se Bachey Jo Duniya Aur Aakhirat Ke Khassare Ka Sabab Baney …

♥ In’sha’Allah Ul Azeez !!!
Allah Taala Hume Kehne Sun’ne se Jyada Amal Ki Taufik De ,. Ameen

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: