Tum hargiz Bhalai ko na pohochoge jab tak apni pyari cheez Allah ki raah me kharch na karoge

Tum hargiz Bhalai ko na pohochoge jab tak apni pyari cheez Allah ki raah me kharch na karoge

Tum hargiz Bhalai ko na pohochoge jab tak

“Tum hargiz Bhalai ko na pohochoge jab tak apni pyari cheez Allah ki raah me kharch na karoge. aur tum jo kuch kharch karoge Allah Ta’ala bakhoobi janta hai.”

📕 Al-Quran; Surah Aal-e-Imran 3:92

Leave a Comment