Ramzan ke Masail (Part: 5)

Jamat se Taraweeh aur Quran ko mukammil karne ke Masail | Ramazan se Mutalliq Kuch Sawal aur Uske Jawabat

14. Kya ba Jamaat Qiyam e Ramzan Bidaat hai?

✓ Abu Dharr Radhiallahu Anhu farmate hain:

Hum ne Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ke saath Roza rakha, Aap ne humein
Namaaz (Qiyam e Ramazan) nahi padhayi yahan tak ki Ramazan ki sirf
saat(7) raatein baaki reh gayi thi. (22 Roze ho chuke thein),

phir us (23ween) raat Aapne humein Namaaz padhayi aur itni taweeel Namaaz
padhayi ki raat ka ek tihayi hissa guzar gaya, phir chhati raat Aapne
humein Namaaz nahin padhayi, paanchween raat Aapne humari imamat
ki aur itni taweel padhayi ke aadhi raat guzar gayi.

Humne kaha: Aye Allah ke Rasool! Kyun na baqiah raat mein bhi Aap humein
yeh Nafl Namaaz padha den!
Aap (ﷺ) ne farmaya: Jo imaam ke saath yeh Namaaz padhe hatta
ki imaam Namaaz poori kar le, us ke liye poori raat Qiyam ka sawab
likha jata hai.

Phir Aap (ﷺ) ne humari imamat nahin ki haata ki Ramazan ki teen
raatein baaqi reh gayi, phir teesre din ki raat mein Aapne humein
Namaaz padhayi jis mein Aapne apne Ahl aur apni biwiyon ko bhi
shamil kar liya, Aapne humein itni taweel Namaaz padhayi ki humein
Falah ki faut hone ka darr hone laga.

Jubair bin Nufair farmate hain: Maine un se (yaani Abu Dharr R.A) se
poochha: yeh Falah kya hai? Unhone kaha: Sehri.

(Musnad Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i, Ibn Majah)
Qiyam e Ramazan Safa 14, Salat ut-Taraweeh Safa 15-Saheeh


15. Kya teen raaton se jyadah Taraweeh Bidaat hai?

✓ Hazrat Aishah (Radhiallahu Anha) farmati hain:

Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ne ek Masjid mein Namaaz ada ki toh log bhi Aap
ke saath Namaaz mein sharik ho gaye. Phir agle din bhi Aap ne Namaaz
padhi toh log mazeed badh gaye, phir log teesri ya chauthi raat ko bhi
jamaa huye toh Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم (Namaaz ke liye) un ki taraf bahar
nahin nikle. Jab subah (yani Fajr) huyi toh Aapne farmaya: tumhare
(Masjid mein jamaa ho jane ke) amal ko Maine dekh liya tha lekin
Mujhe tumhari taraf nikalne se bas is cheez ne rok liya ke mujhe
andesha huwa kahin yeh Namaaz tum par Farz na kar di jaye.
(Sahabi kehte hain) yeh waqiah Ramazan mein pesh aaya tha.

[Bukahri: at-Tahajjud 1129; Muslim: Salat ul-Musafireen wa kasriha
177-(761)]


16. Kya Auratein aapas mein ba jamaat Taraweeh padh sakti hain?

✓ Ibrahim Rahimahullah Aishah (RadhiAllahu Anha) se riwayat karte hain:

Hazrat Aishah RadhiAllahu Anha Ramazan mein Auraton ki imamat
kiya karti thin aur Saf ke wast(middle) mein kadhi hoti thi.

[Al-Athar lil-Imaam Muhammad 215]


17. Kya Quran teen(3) din se kum mein khatam karna achha hai?

✓ Hazrat Aishah RadhiAllahu Anha se riwayat hain, farmati hain:

Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم teen (3) din se kum mein Quran khatam nahin karte thein.

(Ibn Sa’ad) An Aishah
Saheeh ul-Jami’ 4866-Saheeh


✓ Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya:

Jo shaksh teen (3) din se kum mein Quraan padh le woh Quran ko gehrayi se nahin samjha.

(Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah) Rawi: Ibn Umar
Saheeh ul-Jami’ 7743

To be continued …

Share on:

Leave a Reply

--> Ummate Nabi Android Mobile App