Nikah Meri Sunnat Hai

Nikah Meri Sunnat Hai

Nikah Meri Sunnat Hai

۞ Hadees: RasoolAllah (ﷺ) ne Irshad farmaya ke –

Nikah Meri Sunnat hai, aur jo koi meri Sunnat par amal na kare uska mujhse koi talluq nahi.

📕 Sunan Ibn Majah, Hadees 1846

Leave a Comment