Islamic Quiz 274 : Wo Kaun hai Jis ke Naik Aamaal bhi Qayamat ke din Barbaad ho jayenge?

Islamic Quiz 274 : Wo Kaun hai Jis ke Naik Aamaal bhi Qayamat ke din Barbaad ho jayenge?

Islamic Quiz 274

Wo Kaun hai Jis ke Naik Aamaal bhi Qayamat ke din Barbaad ho jayenge?

Options Are 👇

A. Biddati

B. Mushrik

C. Munafiq

D. Sahi Jawab ka Intezar

Sahih jawab hai : Option ( B )

✅ Mushrik

Allah Taala Quran-e-Kareem me 18 Ambiya Ka Zikar karke farmata hai ke:

“Agar ye bhi shirk karte to jo ye amaal karte they wo sab barbaad ho jatey.”

📕 Surah Anam: Aayat 88

Yaani Allah Taala Shirk karne walo ke Nek Aamal ko bhi Roze Qayamat Barbaad kar dega.

Allah Taala hume har kism ke Shirk se bachaye, hume tauhid parast banaye, Ameen