Islamic Quiz 130

Islamic Quiz 130

Allah Subhanahu Qayamat ke din Inme se kis Ka chehra dozakh se Mehfuz rakhega?

A

Jiski Zuban se dusra Musalman Mehfuz rahe

B

Musalman ko kafan dene wale

C

Musalman ki Izzat ki hifazat karnewala

D

Sahih Jawab ka intezar

4.6/5 - (29 votes)