Islamic Quiz 130

Islamic Quiz 130 : Allah Subhanahu Qayamat ke din Inme se kis Ka chehra dozakh se Mehfuz rakhega?

Islamic Quiz 130

Allah Subhanahu Qayamat ke din Inme se kis Ka chehra dozakh se Mehfuz rakhega?

A. Jiski Zuban se dusra Musalman Mehfuz rahe

B. Musalman ko kafan dene wale

C. Musalman ki Izzat ki hifazat karnewala

D. Sahih Jawab ka intezar