Islamic Quiz 131

Islamic Quiz 131

Islamic Quiz 131

Wo Kounsa Amal hai jo darje mein Namaz Roze aur Zakat se bhi badhkar hain?

A. Nafeel Namazo ki Qasrat

B. Sadqa Khairaat

C. Jhagadne walo me Sulah kara dena

D. Sahih Jawab ka Intezaar