Islamic Quiz 249 : Quran Majid ke mutabiq in me se kounsa mahina hurmat wala hai?

Islamic Quiz 249 : Quran Majid ke mutabiq in me se kounsa mahina hurmat wala hai?

Islamic Quiz 249

Quran Majid ke mutabiq in me se kounsa mahina hurmat wala hai?

Options Are 👇

A. Muharram

B. Rabbi Ul Awwal

C. Shaban

D. Ramzan

Sahih jawab hai : Option ( A )

✅ Muharram

Daleel :

Quran me Majid ki Surah Tauba 9:36 me 4 Mahinon ko Hurmat wala qaraar diya hai, inme se ek “Muharram” hai.

Rasoolullah ﷺ ne farmaya:

“Saal baarah mahine ka hota hai, us mein chaar hurmat ke mahine hote hain, teen to ek ke baad ek Zil Qada, Zil Hijja aur Muharram aate hain aur ek Rajab jo Jumadal Aakhir aur Sha’ban ke darmiyan aata hai.”

 📕 Sahi Bukhari, Hadees 5550