Islamic Quiz 184

Islamic Quiz 184

“Iyyaka navbudu wa ikkaya nastyeen” ka Sahih Tarjuma kya hai?

A. (Allah) Hum Teri Ibadat karte hai aur tujh se Madad mangte hai

B. (Allah) Hum Teri hi Ibadat karte hai aur tujh hi se Madad mangte hai

C. (Allah) Hum Teri ibadat karte hai aur tujh se bhi Madad mangte hai

D. Sahih Jawab ka intezar

4.5/5 - (38 votes)