Islamic Quiz 184 : Iyyaka navbudu wa ikkaya nastyeen ka Sahih Tarjuma kya hai?

Islamic Quiz 184 : “Iyyaka navbudu wa ikkaya nastyeen” ka Sahih Tarjuma kya hai?

Islamic Quiz 184

Iyyaka navbudu wa ikkaya nastyeen” ka Sahih Tarjuma kya hai?

A. (Allah) Hum Teri Ibadat karte hai aur tujh se Madad mangte hai

B. (Allah) Hum Teri hi Ibadat karte hai aur tujh hi se Madad mangte hai

C. (Allah) Hum Teri ibadat karte hai aur tujh se bhi Madad mangte hai

D. Sahih Jawab ka intezar

Sahih jawab hai : Option ( B )

✅ (Allah) Hum Teri hi Ibadat karte hai aur tujh hi se Madad mangte hai

Daleel :

Option A aur Option C ke Sahih na hone ki daleel aapko option B me hi mil jayegi. isey gour se padhey jabtak ke aap iski gehrayi ko samjh na jaye.