Islamic Quiz 219

Islamic Quiz 219

Apne ghar ki Behayai par khamosh rehne wale mard ko kya kehte hai?

Options Are 👇

A. Dayyus

B. Mutakabbir

C. Maghroor

D. Mu’azziz

4.6/5 - (94 votes)