Fazar Se Isha tak Har pal Azan …..

Fajar Ki Azan Sab Se Pehle Indonesia Se Shuru Hoti Hai Aur Phir
» Sumatra » Malaysia » Dhaka » Sri Lanka » India » Pakistan » Afghanistan » Musqat » Saudia » Kuwait » Dubai » Yemen » Iraq » Iran » Istanbul » Tarabils » Libya » America Tak Continue 9 Hours Fajr Ki Azan Hoti Hui Waapas Indonesia Pahunchti Hai, Jahan Zohar Ki Azan Ka Waqt Ho Jata Hai
Isi Tarah 5 Waqt Ki Azan Se Poori Zameen Par 1 Bhi Pal Aisa Nahi Jab Azan Ki Awaaz Na Aati Ho !

Rate this post

Leave a Reply

Related Posts: