Tum doosron par kharch karte raho, Allah tum par kharch karega

Tum doosron par kharch karte raho, Allah tum par kharch karega

Tum doosron par kharch karo, Allah tum par kharch karega

Hadees: Abu Hurairah (R.A.) se riwayat hai ke,
RasoolAllah (ﷺ) ne farmate hai ke:

“Allah Taala ne farmaaya: Aye logo! tum doosron par kharch karte raho, main tum par kharch karta rahunga.”

📕 Bukhari, Hadees 5352

Leave a Comment