Beshaq Namaz Behayai aur Burey Kamo se Rokti hai

Aaj ki Aayat | Verse of the day

Beshaq Namaz Behayai aur Burey Kamo se Rokti

۞ Bismillah-Hirrahman-Nirrahim ۞

Allah Ta’ala farmata hai:

“Aye Rasool ! Jo Kitaab Tumhare Paas Nazil ki Gayi hai
Uski Tilawat karo aur Pabandi se Namaz Parho,
Beshaq Namaz Behayai aur Burey Kaamo se Baaz(Rokti) Rakhti hai aur
Allah ki yaad yakinan bada Martaba rakhti hai aur
Tum Log jo kuch karte ho Allah Uss se wakif hai.”

📕 Al-Ankabut 29:45

Leave a Reply