Ramzan ke Masail (Part: 7)

Bacche aur Musafir ke Roze ke Masail | Ramazan se Mutalliq Kuch Sawal aur Uske Jawabat


4. MUKALLIFEEN KE AHKAAM

23. Kya bachchon par Roze Farz hai?

✓ Allah ke Rasool صلى الله عليه وسلم ne farmaya:

Teen (3) logon se qalam utha liya gaya hai, Majnoon yahan tak ki us ka
junoon jata rahe, Sone wale yahan tak ki bedar ho jaye aur bachche
yahan tak ki baligh ho jaye.

(Musnad Ahmad, Abu Dawud, Haakim) Rawi: Ali wa Umar
Saheeh ul-Jami’ 3512-Sahih


24. Kya Haiz ki halat mein Aurat Roze rakh sakti hai?

✓ Abu Saeed Radhiallahu Anha farmate hain:

Nabi صلى الله عليه وسلم ne farmaya:
Kya aisa nahin hai ki Aurat jab Haiz hoti hai toh
na Namaaz padhti hai aur na Roze rakhti hai?

[Bukhari: as-Saum 1951] An Abee Saeed
[Muslim: al-Imaan 132-(79)] An Abdullah bin Umar


25. Musafir ke liye Roze rakhna behtar hai ya na rakhna?

✓ Allah Ta’ala ne farmaya:

Agar tum mein se koi mareez ho
ya safar mein ho toh utne din gin kar
baad mein Roze rakh le.

[Surah al-Baqarah 2:184]


✓ Hamzah bin Amr Al-Aslami (Radhiallahu Anhu) farmate hain:

Ki unhone kaha: Aye Allah ke Rasool! main apne andar halat e safar mein
Roze rakhne ki quwat pata hoon toh (agar main Safar mein Roze
rakhoon) toh kya mujh par gunah hai?

Aap صلى الله عليه وسلم ne farmaya:
Yeh Allah ki taraf se rukhsat hai, jo isey le le uske liye
behtar hai aur jo Roze rakhna chahe toh us par koi gunah nahi.

[Muslim: as-Siyam 107-(1121)] An Hamzah
[Bukhari: as-Saum 1943; Muslim: as-Siyam 107-(1121)] An Aishah


✓ Bukhari ki riwayat mein yun hai:

Agar tum chaho toh Roze rakho aur
chaho toh iftaar karo (yani chaho
toh Roze na rakho)

[Bukhari: as-Saum 1943] An Aishah


✓ Ek riwayat mein yun hai:

Tumhare liye jo bhi aasan ho karo.

(Tamam Fee Fawaid) An Hamzah bin ‘Amr Al-Aslami
As-Saheehah 2884-Saheeh

To be continued …

Share on:

1 thought on “Ramzan ke Masail (Part: 7)”

Leave a Reply

--> Ummate Nabi Android Mobile App
%d bloggers like this: