Fazar ki 2 rakat ki fazilat

۞ Hadees : Allah Ke Rasool ne farmaya:

“Fajr ki 2 Rakaten Duniya se aur jo kuch Duniya mein hai Un sab se Behtar hain.”

📕 Sahih Muslim 725


Recent Posts