Allah Ke Siwa Koi Mabood Nahi ….

♥ Al-Quraan : Bismillah-Hirrahman-Nirrahim !!!
“Wohi Allah Hai Jiske Siwa Koi Mabood Nahi Hai Wo Posheeda Aur Zaahir Ka Jaan’ne Waala Hai,
Woh Bada Meharbaan Aur Nihaayat Reham Waala Hai.
Wohi Allah Hai Jiske Siwa Koi Ibaadat Ke Laayeq Nahi,
Woh Haqeeqi Baadshah Hai, Paak Hai, Salaamati Deta Hai, Aman Deta Hai, Nigehbaan Hai,
Wohi Zabardast Hai, Durust Karne Waala Hai, Badhaaye Waala Hai, Allah Paak Hai Logon Ke Shirk Se
Wo Allah Hai, Paida Karta Hai Ijaad Karta Hai, Soorten Banata Hai, Uske Acche Naam Hai,
Sub Uski Paaki Bayaan Karta Hu Jo Bhi Aasmaanon Aur Zameen Me Hai Aur Wahi Zabardast Hai Hikmat Waala Hai”.
(Sureh-Hashr, Aayat-22,23,24)

You might also like

Leave a Reply

3 Comments on "Allah Ke Siwa Koi Mabood Nahi …."

avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
imran khan and reham khan
Guest

Very good write-up. I absolutely appreciate this site.

Keep it up!

Arif
Guest

بےشک

wpDiscuz