Islamic Quiz 275 : RasoolAllah ﷺ ne farmaya Hazrat Jibril mujhe ………….ke baare mein baar baar is tarah wasiyat karte rahe ki mujhe ye khayal aaya ki (ALLAH subhanahu) unko kahi waris mein sharik na kar de

Islamic Quiz 275 : RasoolAllah ﷺ ne farmaya Hazrat Jibril mujhe ………….ke baare mein baar baar is tarah wasiyat karte rahe ki mujhe ye khayal aaya ki (ALLAH subhanahu) unko kahi waris mein sharik na kar de

Islamic Quiz 275

RasoolAllah ﷺ ne farmaya Hazrat Jibril mujhe ………….ke baare mein baar baar is tarah wasiyat karte rahe ki mujhe ye khayal aaya ki (ALLAH subhanahu) unko kahi waris mein sharik na kar de

Options Are 👇

A. Padosiyo ke Bare mein

B. Rishtedaroke Bare mein

C. Ulmaoke Bare mein

D. Miskeenoke Bare mein

Sahih jawab hai : Option ( A )

✅ Padosiyo ke Bare mein

Aisha (R.A) se riwayat hai ki RasoolAllah ﷺ ne farmaya:

“Hazrat Jibril (A.S) mujhe padosiyo ke baare mein baar baar is tarah wasiyat karte rahe ki mujhe ye khayal aaya ki (ALLAH subhanahu) unko kahi waris mein sharik na kar de

📕 Sahih Bukhari, Hadees 6014