Islamic Quiz 159

Islamic Quiz 159

Islamic Quiz 159

Kaunsi Cheez Jannat me Jaane ki Zyada Wajah Banegi?

A. Raaste se Takleef deh cheez hatana

B. Nafil Roze Rakhna

C. Aulad ki Tarbiyat Karna

D. Allah ka Darr aur Acche Akhlaq